Många behöver vid olika tidpunkter i livet ett lån. Det kan ha uppkommit en oförutsedd händelse som lett till en utgift. Då kan ett mindre lån vara en möjlighet att lösa den uppkomna situationen. Vi ger på sidan ett antal råd om vad man bör tänka på innan man tar ett mindre lån.